КОНОНЕНКО Матвей Прокопьевич(1900-1977)

КОНОНЕНКО  Матвей  Прокопьевич(1900-1977)

КОНОНЕНКО Матвей Прокопьевич(1900-1977), Генерал-майор(22.02.1944).

КОНОНЕНКО  	Матвей	Прокопьевич(1900-1977)

КОНОНЕНКО Матвей Прокопьевич(1900-1977), Генерал-майор(22.02.1944), Краснослободское кладбище, Пятигорск.

Реклама