УШАКОВ Евгений Григорьевич (1901-1952)

УШАКОВ Евгений Григорьевич (1901-1952)

УШАКОВ Евгений Григорьевич (1901-1952), Генерал-майор, 25.09.1943.

УШАКОВ Евгений Григорьевич(1901-1952)

УШАКОВ Евгений Григорьевич(1901-1952), Генерал-майор(25.09.1943), похоронен в Риге на кладбище Райниса.

Фото- Александр  Цветков.

Реклама