ЧУРКИН Петр Дмитриевич (1902-1983)

ЧУРКИН Петр Дмитриевич(1902-1983)

ЧУРКИН Петр Дмитриевич, 1902-1983, Генерал-майор артиллерии, 07.06.1943.

ЧУРКИН  Петр	  Дмитриевич(1902-1983)

ЧУРКИН Петр Дмитриевич(1902-1983), Генерал-майор артиллерии(07.06.1943).

ЧУРКИН Петр Дмитриевич(1902-1983)

ЧУРКИН Петр Дмитриевич(1902-1983), Генерал-майор артиллерии(07.06.1943), Кунцевское кладбище, Москва.

Фото-Сергей Казаков.