ШАМАНИН Федор Афанасьевич (1903-1966)

ШАМАНИН Федор Афанасьевич, 1903-1966

ШАМАНИН Федор Афанасьевич, 1903-1966, Генерал-майор, 23.11.1943.

ШАМАНИН   Федор	     Афанасьевич(1903-1966)

ШАМАНИН Федор Афанасьевич(1903-1966), Генерал-майор(23.11.1943).

 

ШАМАНИН Федор Афанасьевич(1903-1966)

ШАМАНИН Федор Афанасьевич(1903-1966), Генерал-майор(23.11.1943).

ШАМАНИН Федор Афанасьевич, 1903-1966

ШАМАНИН Федор Афанасьевич(1903-1966), Генерал-майор(23.11.1943), Большеохтинское кладбище, Санкт-Петербург.

Реклама